Go to Top

Foglalkozás-egészségügy

A Szent Lukács Magánkórház komplex foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújt a vele szerződött cégek részére a 89/1995 (VII.14.) Kormány Rendeletben meghatározottak szerint.

Közismert tény, hogy a Munkavédelemről szóló törvény alapján minden munkáltató foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást köteles biztosítani valamennyi munkavállalója számára!

Vállaljuk, hogy a hatályos jogszabályokban lefektetetteknek megfelelően:

•Munkaköri alkalmassági (előzetes-, időszakos-, soron kívüli-, záró-) vizsgálatok elvégzése, illetve az ehhez szükséges egyéb szakorvosi vizsgálatok elvégzése (pl. szemészet).
•A munkáltató tájékoztatása — az egészségügyi adatok védelméről szóló jogszabály vonatkozó előírásainak figyelembe vétele mellett — írásban (munka alkalmassági vélemény), igény esetén szóban és digitális formában is.
•Igényelt gyakorisággal riportok készítése, a munkáltató által meghatározott szempontok szerint.
•A foglalkozási megbetegedések, expozíciós esetek jelentése, ezekről riport készítése, a kivizsgálásban való részvétel a hatályos jogszabálynak megfelelően.
•Részvétel az egyéni védőeszközök kiválasztásában, a védőeszközről történő tanácsadásban.
•Részvétel a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatok teljesítésében.
•A munkakörhöz kötött hivatásos (II. típusú) jogosítványok meghosszabbítása.
•A munkakörhöz kötött targoncavezetői jogosítványhosszabbításhoz szükséges időszakos alkalmassági vizsgálatok elvégzése.
•A munkakörhöz kötött védőoltások kiválasztása beadása.
•Pszichoszociális kockázati tényezők felmérése, további teendőkre vonatkozó javaslat adása.
•Bejelentési és adminisztrációs kötelezettségek, egészségügyi dokumentációk készítése a hatóságok felé.
•Munkahelyi egészségfejlesztési programokat, egészségnapokat, kampányszűréseket végzünk.

Foglalkozás egészségügyi Szolgáltatásunk szerint közreműködünk:

•A munkahelyi veszélyforrások feltárásában.
•A munka-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában.
•A munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek biztosításában, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében (BLS).
•A jogszabályokban előírt dokumentációk elkészítésében is segítséget nyújtunk. Részt veszünk a munkahelyi kockázatok felderítésében. Magasan kvalifikált munkatársaink lefedik a munkabiztonság, környezetvédelem, egészségügy (EHS) egészét.
•Elvégezzük a pszichoszociális kockázatok felmérését.
•Igény szerint vállaljuk oltási kampányok (kötelező és szezonális védőoltások) lebonyolítását

AMENNYIBEN SZERETNÉ, SZOLGÁLTATÁSUNKAT HELYBE VISSZÜK AZ ÖN MUNKAHELYÉRE!

Szakorvosunk:

Dr. Hausherr Ildikó